Výsledky hlasovania

Harmonogram

Posielanie projektov

do 31.3.2021

Verejné posudzovanie

28.4.2021

Hlasovanie 

3.5. - 15.5.2021

Výsledky hlasovania, uzatvorenie zmlúv

do 15.6.2021

Realizácia projektov

do 15.11.2021

MESTO SI aj TY!

Milí obyvatelia Považskej Bystrice,

veľmi pekne vám ďakujeme, že ste sa zapojili do rozhodovania o podpore aktivít a projektov v našom meste. 

2 448 ľudí sa zapojilo do hlasovania v tomto ročníku Participatívneho rozpočtu. 

 

ĎAKUJEME :)

Vonkajšia prírodovedná učebňa

project_image
555 hlasov

Letné kino Dubovec

project_image
384 hlasov

Komunitná záhrada na Školskej ulici

project_image
308 hlasov

Nákup pomôcok za účelom rozvoja duchovnej a osobnostnej úrovne detí

project_image
244 hlasov

Kačice na Domanižanke

project_image
239 hlasov

Digitálna zbierka umeleckých diel

project_image
168 hlasov

Basketbalový turnaj Kadetov PB CUP 2021

project_image
88 hlasov