MESTO SI aj TY!

Za účelom zlepšenia podmienok participácie obyvateľov mesta Považská Bystrica na rozvoji mesta, vytvorenia širšieho priestoru na napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov mesta, ako i zvýšenia efektívnosti a transparentnosti verejného rozhodovania, vytvorilo Mesto Považská Bystrica v roku 2019 Participatívny komunitný rozpočet.

Prostredníctvom tohto rozpočtu sa môžu občania nášho mesta, občianske združenia a neziskové organizácie svojím nápadom aktívne zapojiť do vytvárania a realizácie rôznorodých projektov, ktoré zlepšia, spestria a skvalitnia komunitný život v našom meste.

Nezabudni, že MESTO SI aj TY!

Viac info

POSLAŤ NÁPAD

Harmonogram

Posielanie projektov

do 31. marca 2023

Verejné posudzovanie

do 30. apríla 2023

Hlasovanie 

do 15. mája 2023

Výsledky hlasovania, uzatvorenie zmlúv

do 15. júna 2023

Realizácia projektov

do 15. novembra 2023